Гадаад паспорт шинээр авах

  • Иргэний үнэмлэх
  • Цээж зураг 3 хувь /Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5Х4.5 хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй нүдний шилгүй, эгц урагшаа харсан, чих, духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, төрийн тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасгүй /
  • Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх
  • “Голомт” банкны  тооцооны төвийн  дансанд доорхи төлбөрийг тушаана.
    Гадаад паспортын үнэ: 1 жил 22500 төг , 5 жил 32500 төг
     Энгийн үйлчилгээгээр гадаад паспортыг ажлын 30 өдрийн дараа олгоно.
  • Дээрхи бүх материалыг бүрдүүлсэний дараа УБХ-ийн байранд гадаад паспортын улсын бүртгэгч хүлээж авна. Эзэн нь өөрийн биеэр ирж материалаа өгнө.

Хугацаа

Гадаад паспортын үнэ

Данс

Бичилтийн хөлс

Данс

Тэмдэгтийн хураамж

Данс

Нийт үнэ

1 жил

8800

1401001081

8700

1401001218

5000

1401002649

22500

5 жил

18800

1401001081

8700

1401001218

5000

1401002649

32500