Гарчиг Огноо Файл
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт 2016.06.18 Татаж авах
Орон нутгийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай 2016.03.28 Татаж авах
2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.03.20 Татаж авах
Аймгийн ОХНС-ийн 2016 тодотгосон төлөвлөгөө 2016.03.10 Татаж авах
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт 2016.03.10 Татаж авах
Аймгийн санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.03.04 Татаж авах
Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай 2016.02.05 Файл байхгүй
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай 2016.02.05 Файл байхгүй
Орон нутгийн хєгжлийн сангийн 2016 оны хуваарь 2016.01.25 Татаж авах
Соёлын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 2016 оны төлөвлөгөө 2016.01.05 Татаж авах