Гарчиг Огноо Файл
Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 2015 онд хийгдэх дотоод хяналтын төлөвлөгөө 2015.03.15 Татаж авах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 дугаар сар 2015.03.13 Файл байхгүй
Зарлага, санхүүжилтийн мэдээ - 3 сарын 2015.03.10 Татаж авах
Төлөвлөгөө батлах тухай 2015.03.08 Татаж авах
Худалдан авах ажиллагааны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт 2015.03.03 Татаж авах
Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүүгийн аудитын тайлан 2015.03.03 Татаж авах
Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай 2015.02.26 Татаж авах
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт 2015.02.19 Татаж авах
Аймгийн төсвөөс 2015 онд олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн тодотгол 2015.02.19 Татаж авах
Төсвийн үлдэгдлээс санхүүжүүлэх урсгал зардал болон санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 2015.02.19 Татаж авах