Гарчиг Огноо Файл
а//76 Ерөнхий боловсролын 6 дугаар бүрэн дунд сургуулийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх тухай 2017.02.14 Татаж авах
а//75 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэж газар эзэмшүүлэх тухай 2017.02.14 Татаж авах
а//74 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож газар өмчлүүлэх тухай 2017.02.14 Татаж авах
а//73 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017.02.14 Татаж авах
а//72 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017.02.14 Татаж авах
а//70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.13 Татаж авах
а//69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.13 Татаж авах
а//68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.13 Татаж авах
а//66 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс ба ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017.02.09 Татаж авах
а//65 Ажлын хэсэг байгуулахх тухай 2017.02.09 Татаж авах