Гарчиг Огноо Файл
2019 ОНЫГ “ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” БОЛГОХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019.02.01 Татаж авах
Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2018.06.26 Татаж авах
Авилгаас татгалзах, илчлэх авлигын гэрч, мэдээлэгчийг хамгаалах жил зарлах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2018.06.26 Татаж авах
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОЮУТАН, СУРАЛЦАГЧИД ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2018.03.27 Татаж авах
Захиргааны ерөнхий хууль 2015.11.26 Татаж авах
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015.11.26 Татаж авах
Орон нутгийн төсвийн зарлагын 2016-2018 оны төлөвлөгөөний төсөл 2015.09.15 Татаж авах
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2015.06.16 Татаж авах
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2015.03.16 Татаж авах
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам 2015.01.10 Файл байхгүй