Гарчиг Огноо Файл
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн соёл урлаг, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.06.05 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.04.22 Татаж авах
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТОЛБО, БАЯННУУР СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.03.03 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.03.03 Файл байхгүй
Зарим сумдын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.01.28 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.26 Татаж авах
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2015.01.13 Татаж авах
Сагсай сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн төлөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.09 Файл байхгүй