Гарчиг Огноо Файл
Цагааннуур тосгоны Захирагчийн ажлын албаны нийгмийн бодлогын түшмэлийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.05 Татаж авах
ХОМ гаргагч албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт ирүүлэх маягт 2014.12.12 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Толбо, Баяннуур сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, ЗООНОЗ өвчин судлалын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2014.10.09 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.10.08 Татаж авах
Авлигатай тэмцэх газрын баруун бүсийн сургалт боллоо 2014.10.05 Файл байхгүй
Баян-Өлгий аймаг дахь төрийн албан хаагчийн судалгаа 2014.09.08 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн болон нөөцийн судалгаа 2014.06.06 Татаж авах
Төрийн албан хаагчийн анкет 2014.05.28 Татаж авах
Гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь 2014.05.28 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2014.05.23 Татаж авах