Гарчиг Огноо Файл
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР 2018.11.28 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 2018.11.08 Файл байхгүй
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 2018.07.20 Татаж авах
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.06.05 Файл байхгүй
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.02.06 Файл байхгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл 2017.10.25 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДЭЛҮҮН СУМЫН ТАВАН САЛАА, БУЛГАН СУМЫН ЁЛТ БАГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БАГА СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЯННУУР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.11.27 Файл байхгүй