Гарчиг Огноо Файл
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2015.10.21 Татаж авах
Бугат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар бага сургууль, Дэлүүн сумын Таван салаа бага сургуулийн захирлуудын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бугат сумын Буга, Хатуу багийг хариуцсан Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.08.31 Татаж авах
Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2015.07.12 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн соёл урлаг, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.06.05 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.04.22 Татаж авах
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах