Гарчиг Огноо Файл
Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар бага сургууль, Дэлүүн сумын Таван салаа бага сургуулийн захирлуудын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах тухай 2015.03.04 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТОЛБО, БАЯННУУР СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.03.03 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.03.03 Файл байхгүй
Зарим сумдын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.01.28 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Толбо, Баяннуур сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, ЗООНОЗ өвчин судлалын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2014.10.09 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.10.08 Татаж авах
Баян-Өлгий аймаг дахь төрийн албан хаагчийн судалгаа 2014.09.08 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн болон нөөцийн судалгаа 2014.06.06 Татаж авах