Гарчиг Огноо Файл
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.24 Файл байхгүй
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.24 Файл байхгүй
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.24 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.24 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.24 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай 2018.12.21 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай 2018.12.17 Файл байхгүй
Дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.12.14 Файл байхгүй
Дүгнэлт гаргах тухай 2018.12.14 Файл байхгүй
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай 2018.12.14 Файл байхгүй