Гарчиг Огноо Файл
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТОЛБО, БАЯННУУР СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.03.03 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.03.03 Файл байхгүй
Зарим сумдын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.01.28 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.26 Татаж авах
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2015.01.13 Татаж авах
Сагсай сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн төлөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.09 Файл байхгүй
Цагааннуур тосгоны Захирагчийн ажлын албаны нийгмийн бодлогын түшмэлийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.05 Татаж авах
ХОМ гаргагч албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт ирүүлэх маягт 2014.12.12 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Толбо, Баяннуур сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, ЗООНОЗ өвчин судлалын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2014.10.09 Татаж авах
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.10.08 Татаж авах