Гарчиг Огноо Файл
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй
Салбар зөвлөлөөс 2013 онд хийсэн ажлын тайлан 2014.02.12 Татаж авах
Салбар зөвлөлийн 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөө 2014.01.28 Татаж авах
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Казах үндэсний театрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2013.11.28 Файл байхгүй
Хууль зүйн хэлтэс, аймгийн Боловсролын газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн дарга нарын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2013.11.28 Файл байхгүй
Өлгий, Дэлүүн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2013.11.28 Файл байхгүй
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын - удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт 2013.09.10 Файл байхгүй
Зарим сумдын - Удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт 2013.09.10 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ /Туслах түшмэл/ 2013.08.29 Татаж авах