Гарчиг Огноо Файл
Маргаан хянан шалгах комисс байгуулах тухай 2018.03.15 Файл байхгүй
Маргаан хянан шалгах комисс байгуулах тухай 2018.03.15 Файл байхгүй
Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар уламжлах тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.03 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.02.27 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.02.26 Файл байхгүй