Гарчиг Огноо Файл
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.05 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.03.03 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.02.27 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай 2018.02.26 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай 2018.02.23 Файл байхгүй
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.02.06 Файл байхгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл 2017.10.25 Файл байхгүй
Aймгийн төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2017.10.15 Татаж авах
Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2017.09.15 Татаж авах
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2017.09.15 Татаж авах