Огноо Гарчиг Файл
2019.01.05 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН Татаж авах
2018.09.24 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН Татаж авах
2018.06.24 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН Татаж авах
2018.03.24 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 оны 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН Татаж авах
2018.01.09 ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2017.04.11 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТА Татаж авах
2017.04.10 2017-оны-1-р-улирал-бичмэл-тайлан Татаж авах
2017.01.10 2016 онд ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын мэдээ Татаж авах
2016.10.07 2016 оны өргөдөл, санал, гомдлын 3 дугаар улирлын тайлан Татаж авах
2015.10.16 2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ªÐêĪË, ÑÀÍÀË, ÃÎÌÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ Татаж авах