Огноо Гарчиг Файл
2017.04.11 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТА Татаж авах
2017.04.10 2017-оны-1-р-улирал-бичмэл-тайлан Татаж авах
2017.01.10 2016 онд ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын мэдээ Татаж авах
2016.10.07 2016 оны өргөдөл, санал, гомдлын 3 дугаар улирлын тайлан Татаж авах
2015.10.16 2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ªÐêĪË, ÑÀÍÀË, ÃÎÌÄËÛÍ ÒÀÉËÀÍ Татаж авах
2015.07.09 2015 оны хагас жилийн өргөдөл, санал, гомдлын тайлан Татаж авах
2014.10.20 Аймгийн ЗДТГ болон сумдын ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын 2014 оны 3 дугаар улирлын тайлан Татаж авах
2014.07.20 Аймгийн ЗДТГ болон сумдын ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын 2014 оны 2 дугаар улирлын тайлан Татаж авах
2014.05.14 Аймгийн ЗДТГ болон сумдын ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлан Татаж авах
2014.05.14 Баян-Өлгий аймгийн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2014 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ Татаж авах