Сар 10 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
УншихУнших
Мэргэжлийн хяналтын газар
УншихУншихУнших
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
Унших
Онцгой байдлын газар
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУнших
Статистикийн хэлтэс
Унших
Биеийн тамир, спортын газар
УншихУншихУнших
Татварын хэлтэс
УншихУншихУнших
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Унших
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУнших
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Орон нутгийн өмчийн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
УншихУншихУнших
Цагдаагийн газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
УншихУншихУнших
Сум дундын ойн анги
УншихУншихУнших
Авто, тээврийн үндэсний төв
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
Унших
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
М.Хурманханы нэрэмжит ХДТеатр
Өлгий сумын ЗДТГ
Унших
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
Эрчимбаян-Өлгий ХХК
Мал эмнэлгийн газар
Унших