Сар 12 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
УншихУнших
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
УншихУнших
Мэргэжлийн хяналтын газар
Унших
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
УншихУнших
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
УншихУнших
Онцгой байдлын газар
УншихУнших
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУнших
Статистикийн хэлтэс
Биеийн тамир, спортын газар
УншихУнших
Татварын хэлтэс
УншихУнших
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Унших
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУншихУнших
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
УншихУнших
Орон нутгийн өмчийн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
Цагдаагийн газар
Унших
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
Сум дундын ойн анги
УншихУнших
Авто, тээврийн үндэсний төв
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
Унших
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
М.Хурманханы нэрэмжит ХДТеатр
Өлгий сумын ЗДТГ
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
Эрчимбаян-Өлгий ХХК
УншихУнших