Сар 1 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУншихУншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
УншихУншихУншихУнших
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
УншихУншихУншихУнших
Мэргэжлийн хяналтын газар
УншихУншихУншихУнших
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
Онцгой байдлын газар
УншихУншихУнших
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУншихУнших
Статистикийн хэлтэс
Биеийн тамир, спортын газар
УншихУншихУншихУнших
Татварын хэлтэс
УншихУншихУншихУнших
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУншихУнших
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Орон нутгийн өмчийн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
УншихУншихУнших
Цагдаагийн газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
УншихУншихУншихУнших
Сум дундын ойн анги
УншихУншихУнших
Авто, тээврийн үндэсний төв
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
УншихУншихУншихУнших
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
М.Хурманханы нэрэмжит ХДТеатр
Өлгий сумын ЗДТГ
УншихУншихУншихУнших
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
Унших
Эрчимбаян-Өлгий ХХК
Мал эмнэлгийн газар