Сар 5 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУншихУншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
УншихУншихУнших
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
УншихУншихУнших
Мэргэжлийн хяналтын газар
Унших
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
УншихУнших
Онцгой байдлын газар
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУншихУншихУнших
Статистикийн хэлтэс
УншихУнших
Биеийн тамир, спортын газар
Татварын хэлтэс
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
УншихУншихУншихУнших
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУншихУншихУнших
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Орон нутгийн өмчийн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
УншихУншихУнших
Цагдаагийн газар
УншихУнших
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
УншихУншихУнших
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
УншихУнших
Сум дундын ойн анги
УншихУншихУншихУнших
Авто, тээврийн үндэсний төв
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
Унших
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
М.Хурманханы нэрэмжит ХДТеатр
Өлгий сумын ЗДТГ
УншихУншихУншихУнших
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
УншихУншихУнших