Гарчиг Огноо
Баян-Өлгий аймгийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020.01.03
ТӨСӨЛ ИРҮҮЛЭХ ХУГАЦААГ СУНГАЛАА 2019.12.16
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ 1410 ӨРХИЙН 7701 ИРГЭНД ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧИГЭЭР ХҮНС НИЙЛҮҮЛЭХ 2019.02.13
2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2019.02.04
Баян-Өлгий аймагт 2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжиж хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2019.01.02
Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2019 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2019.01.02
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 5-р багийн гудамжны гэрэлтүүлэгийн ажил 2018.11.04
Өлгий сумын, Музейн 4 замын уулзварын гэрлэн дохио шинэчлэх 2018.10.22
Аймгийн төвийн гудамжны гэрэлтүүлэг, цахилгааны шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах /Баян-Өлгий, Өлгий/ 2018.10.18
3-р багийн гэрэлтүүлэг 2018.10.03