Гарчиг Огноо
Өлгий сумын Хотгор багийн цэцэрлэгийг барих, /50 хүүхдийн / 2018.08.16
Ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил 2018.08.07
Өлгий сумын 5 дугаар баг,Спортын талбай 2018.08.01
Өлгий сумын төвд баригдах төрийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын зураг төсөв боловсруулах 2018.07.25
Ах дам захын орчинд дэд станц барих 2018.07.25
Цэнгэл суманд тавигдах СИП утасны ажил 2018.07.25
Өлгий сумын төвд баригдах төрийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын зураг төсөв боловсруулах 2018.07.25
: ЦЭНГЭЛ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4КВ-ын ЦДАШ-ын ШИНЧЛЭЛИЙН АЖИЛД ШААРДАГДАХ 9м-ийн УРТТАЙ ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУР НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ 2018.07.17
ЭМГазарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 2018.07.17
Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэглэгдэх элэгний В, С вирусын эрт илрүүлгийн хурдавчилсан оношлуур, урвалж бодис нийлүүлэх 2018.07.03