Гарчиг Огноо
Сургуулийн барилгын их засвар, 320 суудал /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ 2017.06.08
Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил 2017.05.11
Нэгдсэн эмнэлгийн шүдний бор машин, авто клаб ба дотоод сүлжээний холболтын төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажил 2017.04.13
Сансар сувилал эмнэлэгийн барилгын засварын ажил 2017.03.27
Өлгий сумын хаягжуулалтын ажил 2017.03.06
Кувейт улсын санхүүжилтээр шинээр 35 айлын өвлийн сууц,халуун ус,сүм барих ажил 2017.03.06
Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн барилгын шинээр хийх шувуу нурууны дээврийн ажил 2017.02.23
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2017.02.06
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга,байгууламжийн зураг төсөлийг хийх зөвлөх үйлчилгээний ажил. 2016.10.04
Өлгий сумын хатуу хучилттай авто замын нөхөөсний засварын ажил 2016.09.05