Гарчиг Огноо
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга,байгууламжийн зураг төсөлийг хийх зөвлөх үйлчилгээний ажил. 2016.10.04
Өлгий сумын хатуу хучилттай авто замын нөхөөсний засварын ажил 2016.09.05
Улаанхус сумын Хөххөтөл багийн сургуулийн спорт заалны барилгын дээвэр, хучилт болон ханын их засварын ажил 2016.05.25
Толбо чиглэлийн хар замын дагуух 10 га ойн зурваст услалтын систем тавих ажил 2016.05.25
Асрамжын газрын байр барих ажил. 2016.05.24
Цагааннуур Чөлөөт бүсийн харуулын байрны засварын ажил болон байрны цахилгаанжуулалтын ажил 2016.05.09
Улаанхус сумын 6-р багийн тастыбулагийн гол баригдах төмөрбетон хоолойн барилга угсралтын ажил 2016.05.04
Дэлүүн сумын 440 сурагчтай сургуулийн барилгын шувуу нурууны дээврийн их засварын ажил 2016.04.25
Аймгийн төвийн Цэвэрлэх байгууламжийн иж бүрэн засварын ажлын зураг төсөл-ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ 2016.04.13
Боловсролын газрын хурлын заал болон ариун цэврийн өрөөний засварын ажил 2016.04.13