БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭЖ, НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2018 оны 12-р сарын 31, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах