Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2019 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

2019 оны 01-р сарын 02, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах