ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР ШАГНУУЛСАН ИРГЭДИЙН ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛЛАА

2019 оны 03-р сарын 21, 00:00

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Казах түмний уламжлалт “Наурыз”-ын баяр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг тохиолдуулан аж үйлдвэр, боловсрол, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, барилга, төрийн захиргаа, хууль эрх зүй болон бусад салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж төрийн дээд одон медалиар шагнагдсан  Баян-Өлгий аймгийн 111 иргэний шагналыг гардууллаа.  

Төрийн одон, медаль гардуулах ёслол өнөөдөр аймгийн М.Хурманханы нэрэмжит Хөгжимт Драмын Театрт зохион байгуулагдсан бөгөөд тус арга хэмжээнд  УИХ-ын гишүүн Г.Солтан, аймгийн ИТХ-ын дарга Д.Бауыржан, аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан, аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабыл, А.Камелият, аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга А.Серикболат, аймгийн ЗДТГ-ын дарга Х.Тилеген нар оролцож,  Казах түмний уламжлалт “Наурыз”-ын баярын  мэндчилгээ дэвшүүлэн, олон жилийн  хөдөлмөр зүтгэлээ төр засагт үнэлүүлж, төрийн дээд одон медаль хүртсэн явдалд баяр хүргэлээ.

Шагнал хүртсэн иргэдийн нэрсийг доор танилцуулж байна.

Үүнд:

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНГООР:

1. Рейханы Авжат – Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

2. Абзийгийн Атретхан – Сагсай сумын өндөр настан

3. Болатханы Иваныш – Ногооннуур сумын өндөр настан

4. Шакиртбайн Шарменхан – Өлгий сумын өндөр настан

5. Күришбекийн Баделхан – Улаанхус сумын өндөр настан

6. Хапасын Хожанияз – Өлгий сумын өндөр настан

7. Көжебайн Нури – Толбо сумын өндөр настан

8. Алданышын Хаукен – Бугат сумын өндөр настан

9. Дамчаагын Цэцэгээ – Буянт сумын ЕБС-ийн багш

10. Бохатханы Күлзия – Өлгий сумын ахмад настан

11. Кепилийн Хумар – Өлгий сумын өндөр настан

12. Машакын Алданыш – Өлгий сумын ахмад настан

13. Сагигийн Булганбай – Дэлүүн сумын ахмад настан

14. Көтибайн Жанабил – Сагсай сумын өндөр настан

15. Нугамарын Мизамхан – Өлгий сумын ахмад настан

16. Тогтоолын Байгонак – Өлгий сумын ахмад настан

АЛТАН ГАДАС ОДОНГООР:

1. Хавдолдагын Сьезд – Өлгий сумын Айбо цэцэрлэгийн эрхлэгч

2. Гончигийн Хари –Өлгий сумын өндөр настан

3. Алипийн Меруерт – Гэр бүлийн боловсролыг дэмжих ТББ-ын Тэргүүн

4. Рахатын Асылбек – Монгол Заман сонины редактор

5. Напихын Төлеген – Толбо сумын өндөр настан

6. Маметекийн Нуржан – Өлгий сумын ахмад настан

7. Байсолтаны Бахай – Өлгий сумын ахмад настан

8. Билгишбайн Гүльсия – Өлгий сумын ахмад настан

9. Байселийн Торгай – Өлгий сумын ахмад настан

10. Хавкейн Хуанбай – Өлгий сумын ахмад настан

11. Телеуханы Баяш – Өлгий сумын ахмад настан

12. Оралын Болат – Өлгий сумын иргэн, тээврийн жолооч

13. Жанимханы Серик – Өлгий сумын “Өгөөж барс” ХХК-ийн Захирал

14. Райханы Сахыш – Өлгий сумын өндөр настан

15. Кабейн Дахар – Толбо сумын ахмад настан

16. Ботагажын Слатай – Толбо сумын ахмад настан

17. Сламын Хайымхан – Толбо сумын ахмад настан

18. Көксегений Хызыр – Улаанхус сумын өндөр настан

19. Сайпгалийн Бизат – Цагааннуур сумын ахмад настан

20. Хабталбайн Калима – ЭМТ-ийн ахмад ажилтан

21. Цэдээгийн Өтнөө – Алтай сумын ахмад настан

22. Байдолдагын Айлан – Алтанцөгц сумын ахмад настан

23. Рахадалын Хайбар – Баяннуур сумын “Кандет” ХХК-ийн захирал

24. Хадырын Кабей –Булган сумын ахмад настан

25. Жамьяны Мандах – Булган сумын ахмад настан

26. Хуанганы Зейнелхан – Булган сумын ахмад настан

27. Очирын Гаваадулам – Буянт сумын ЗДТГ-ын Малын их эмч

28. Пирэнгэлийн Буянтогтох – Буянт сумын малчин

29. Төкейн Жайнагүл – Дэлүүн сумын ЕБС-ийн багш

30. Төлегений Сайран – Дэлүүн сумын ЕБС-ийн багш

31. Мамбарын Силамбек – Дэлүүн сумны ЕБС-ийн багш

32. Хурманбайн Жанат – Ногооннуур сумын өндөр настан

33. Абайханы Адасбай – Өлгий сумын ахмад настан

34. Ыбрайн Адеш – Өлгий сумын ахмад настан

35. Хавдразахын Серхан – Өлгий сумын ахмад настан

36. Жабарын Дакей – Өлгий сумын ахмад настан

37. Авилбайн Жазкей – Өлгий усмын ахмад настан

38. Донойгийн Лхасүрэн – Өлгий сумын ахмад настан

39. Хажыбайн Ныгмет – Өлгий сумын ахмад настан

40. Бүркитбайн Есей – Өлгий сумын Байгаль хамгаалах

41. Мичирын Төртулга – Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн багш

42. Шадетийн Гүлнар – Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн багш

43. Дөтейн Сайран – Өлгий сумын “Жалбыз” ХХК-ийн эм найруулагч

44. Калимын Риза – Өлгий сумын ахмад настан

45. Зейнелхабдылын Асхар – Өлгий сумын ХХҮГазрын жолооч

46. Илияасийн Гүлжамиш - Өлгий сумын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

47. Мырзаханы Ербол – Өлгий сумын ШШГГазар

48. Бадейн Ниетбек – “Эрчимбаян-Өлгий” ХК

49. Тампейсийн Кабей – Сагсай сумын ахмад настан

50. Болатын Мале – Сагсай сумын өндөр настан

51. Шатырбайн Орысбай – Толбо сумын өндөр настан

52. Хожахмет Зауатай – Улаанхус сумын өндөр настан

53. Хуанбайн Накейхан – Улаанхус сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш

54. Орондыкын Зарлыгаш – Улаанхус сумын өндөр настан

55. Нигметийн Магзам – Цэнгэл сумын ахмадын хорооны дарга

56. Туратбайн Бирлесхан – Өлгий сумын ахмад настан

57. Көлбайн Амалхан – Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

58. Закигийн Хумархан – Бугат сумын ахмад настан

59. Тогтасигийн Хабыл – Өлгий сумын ахмад настан

60. Шүршитийн Уртнасан – Алтай сумын өндөр настан

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛИАР:

1. Хаукейн Нугжаз – Өлгий сумын ЕБ-ын 3-р сургуулийн багш

2. Халашын Елеухан – Өлгий сумын бизнес эрхлэгч

3. Елеукегийн Сейл – Өлгий сумын бизнес эрхлэгч

4. Хуаны Унатхан – Толбо сумын ахмад настан

5. Ховдбазарын Игилик – Алтай сумын жолооч

6. Хойтиын Манайхан – Алтай сумын ЭМТ-ийн бага эмч

7. Хапаны Тойлыбай – Баяннуур сумын Цагаан-Арал багийн ЕБСургуулийн багш

8. Хажигийн Майдар – Булган сумын өндөр настан

9. Сембайн Мадениет – Булган сумын Холбооны салбарын эрхлэгч

10. Сүрэнбэлийн Нарангэрэл – Буянт сумын ЕБ-ын сургуулийн түүхийн багш

11. Хауаниягийн Бапар – Дэлүүн сумын цаг уур, усны ажилтан

12. Батишийн Латипа – Өлгий сумын ахмад настан

13. Маселийн Сайпилмүлик – Өлгий сумын ахмад настан

14. Какбайн Риза – Өлгий сумын ЕБ-ын 6-р сургуулийн багш

15. Хамбарын Нигмет – Өлгий сумын малчин

16. Даривханы Бахытгүл – Өлгий сумын ахмад настан

17. Нугамарын Шаривхан – Өлгий сумын өндөр настан

 

18. Шакиртийн Жанарбек – Өлгий сумын “СУАТ” ХХК-ны усны инженер

19. Хызырын Имашхан – Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч

20. Халыхбайн Амангүл – Өлгий сумын ЭМТ-ын сувилагч

21. Манбайн Даянбай – Сагсай сумын өндөр настан

22. Секейн Хазирахан – Толбо сумын ахмад настан

23. Еркинбайн Колья – Толбо сумын малчин

24. Сейтхажын Бердигүл – Толбо сумын ЭМТ-ийн хүүхдийн их эмч

25. Өмирзахын Гүлжайна – Улаанхус сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн багш

26. Бөкейн Азим – Цэнгэл сумын байгаль хамгаалагч

27. Акейханы Күлдан – Цэнгэл сумын ЕБ-ын сургуулийн багш

28. Халелбекийн Шарабан – Цэнгэл сумын өндөр настан

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ ОДОНГООР:

1. Калешийн Мухит – Өлгий сумын ахмад настан

2. Тышханбайн Бейбит – Өлгий сумын ахмад настан

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНГООР:

1. Силамын Ишбек – Өлгий сумын ахмад настан

ЦЭРГИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛИАР:

1. Ныгыметийн Серикжан – Булган сумын Хилийн 0196 дугаар салбар

ШУДАРГА ЖУРАМ МЕДАЛИАР

1. Солтаны Хурмет – Өлгий сумын ахмад настан,  нар тус тус шагнагдлаа.

Н.Ерлан

2019.03.21