“Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам”

2019 оны 04-р сарын 17, 00:00

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 01-р сарын 09-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрээр баталсан “Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам”