АЙМГИЙН АВАРГА МАЛЧИД, ТАРИАЛАНЧИД ТОДОРЛОО

2021 оны 02-р сарын 10, 00:00

АЙМГИЙН АВАРГА МАЛЧИД, ТАРИАЛАНЧИД ТОДОРЛОО
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2021 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/78 дугаар захирамжаар Хулгана жилийн хөдөө аж ахуйн аваргуудыг шалгарууллаа.
Хулгана жилд Баян-Өлгий аймгаас:
- Аймгийн Хошой аварга малчин - 11
- Аймгийн аварга малчин - 85,
- Аймгийн аварга тариаланч - 9,
- Аймгийн Аварга саальчин- 10
- Аймгийн Аварга анчин - 12 тодорлоо.
Үүнд:
АЙМГИЙН “ХОШОЙ АВАРГА МАЛЧИН"
1. Чөкений Өмирбек Алтанцөгц сумын 2 -р багийн малчин
2. Шамеший Аманжол Бугат сумын 2 -р багийн малчин
3. Бямбагийн Гантөмөр Булган сумын 5-р багийн малчин
4. Түгелбайн Самхий Буянт сумын 1-р багийн малчин
5. Жухайн Байжума Дэлүүн сумын 6-р багийн малчин
6. Саясийн Жалел Ногооннуур сумын 3-р багийн малчин
7. Долдекейн Тохтар Улаанхус сумын 1-р багийн малчин
8. Байшаны Мурат Улаанхус сумын 3-р багийн малчин
9. Мугайн Энхуял Цэнгэл сумын 4-р багийн малчин
10. Гэндэний Молшлых Цэнгэл сумын 5-р багийн малчин
11. Мунирагийн Көкек Цэнгэл сумын 5-р багийн малчин
АЙМГИЙН “АВАРГА МАЛЧИН"
1. Жапахын Хуандаг Алтай сумын 1-р багийн малчин
2. Кеншиликийн Ыхылас Алтай сумын 1-р багийн малчин
3. Төмөрчулууны Буян-Өлзий Алтай сумын 2-р багийн малчин
4. Булданы Коля Алтай сумын 3-р багийн малчин
5. Мухашын Айтуган Алтай сумын 3-р багийн малчин
6. Силамбайн Бауыржан Алтанцөгц сумын 1-р багийн малчин
7. Шыныбайн Хасым Алтанцөгц сумын 1-р багийн малчин
8. Сарытышханы Аманжол Алтанцөгц сумын 2-р багийн малчин
9. Арьхүүгийн Цэвээндорж Алтанцөгц сумын 3-р багийн малчин
10. Дауитханы Сегизхан Алтанцөгц сумын 3-р багийн малчин
11. Хаданы Тилеухан Баяннуур сумын 1-р багийн малчин
12. Бахтыбайн Сабит Баяннуур сумын 1-р багийн малчин
13. Смагулын Хавыл Баяннуур сумын 1-р багийн малчин
14. Хадысын Иргешхан Баяннуур сумын 3-р багийн малчин
15. Содманы Озатбек Баяннуур сумын 3-р багийн малчин
16. Рахадылын Бауыржан Баяннуур сумын 4-р багийн малчин
17. Шаймуратын Дауит Бугат сумын 1-р багийн малчин
18. Салдыханы Тойжасар Бугат сумын 1-р багийн малчин
19. Байгелены Ахылбек Бугат сумын 1-р багийн малчин
20. Нохойжавын Батжаргал Бугат сумын 2-р багийн малчин
21. Жаныкейн Бейбитхан Бугат сумын 2-р багийн малчин
22. Улапханы Айшуах Бугат сумын 2-р багийн малчин
23. Шанкейн Муратбай Бугат сумын 4-р багийн малчин
24. Оразайн Аманкелди Бугат сумын 5-р багийн малчин
25. Хабигийн Тилеубек Булган сумын 1-р багийн малчин
26. Мауытханы Кенетхан Булган сумын 4-р багийн малчин
27. Үржинбабагийн Октябрь Булган сумын 7-р багийн малчин
28. Галдангийн Буяннэмэх Буянт сумын 1-р багийн малчин
29. Баглаашын Рагчаа Буянт сумын 2-р багийн малчин
30. Жагслагын Болатбек Буянт сумын 2-р багийн малчин
31. Хабылайн Буланбай Дэлүүн сумын 2-р багийн малчин
32. Ахметын Айбас Дэлүүн сумын 4-р багийн малчин
33. Ыхыласын Багдан Дэлүүн сумын 5-р багийн малчин
34. Камений Ержан Дэлүүн сумын 6-р багийн малчин
35. Жухайн Ханатбек Дэлүүн сумын 6-р багийн малчин
36. Шерикбайн Магсар Дэлүүн сумын 6-р багийн малчин
37. Авсеметийн Муттахи Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин
38. Жылхыбайн Хидолда Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин
39. Мухаметжаны Аманкелди Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин
40. Солтанханы Жардембек Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин
41. Шөлбайн Аманкелди Дэлүүн сумын 11-р багийн малчин
42. Хашдаагийн Мэндсайхан Ногооннуур сумын 1-р багийн малчин
43. Күнгейбайн Кеншилик Ногооннуур сумын 3-р багийн малчин
44. Захирханы Хажимхан Ногооннуур сумын 4-р багийн малчин
45. Аманкелдийн Талгат Ногооннуур сумын 4-р багийн малчин
46. Нугыманы Тилейхан Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин
47. Смагулын Хасым Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин
48. Бейсханы Хавылхаг Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин
49. Тилеубайн Тилеген Ногооннуур сумын 7-р багийн малчин
50. Сайрбайн Азатхан Ногооннуур сумын 7-р багийн малчин
51. Кербасын Сакен Сагсай сумын 1-р багийн малчин
52. Атретханы Нагашыбай Сагсай сумын 2-р багийн малчин
53. Секейн Хажаев Сагсай сумын 3-р багийн малчин
54. Ниетханы Малгажы Сагсай сумын 4-р багийн малчин
55. Солтанбекийн Сагидолда Толбо сумын 1-р багийн малчин
56. Калиханы Талгатбек Толбо сумын 1-р багийн малчин
57. Баймухамбетийн Болат Толбо сумын 2-р багийн малчин
58. Хавдыхумарын Сербол Толбо сумын 2-р багийн малчин
59. Исаханы Мерзетхан Толбо сумын 3-р багийн малчин
60. Агений Лайымбек Толбо сумын 3-р багийн малчин
61. Автиягийн Сагдан Толбо сумын 4-р багийн малчин
62. Мусатиханы Жанат Толбо сумын 4-р багийн малчин
63. Оразын Жанатбек Толбо сумын 4-р багийн малчин
64. Бүйрекбайн Ауган Толбо сумын 6-р багийн малчин
65. Хабылайн Хуанган Улаанхус сумын 1-р багийн малчин
66. Мекейн Жумабек Улаанхус сумын 2-р багийн малчин
67. Боханы Төлепберген Улаанхус сумын 4-р багийн малчин
68. Шапахын Даулет Улаанхус сумын 5-р багийн малчин
69. Алимбайн Есенбек Улаанхус сумын 9-р багийн малчин
70. Каримын Жумахажы Улаанхус сумын 9-р багийн малчин
71. Муратын Табысбек Улаанхус сумын 11-р багийн малчин
72. Дандугийн Берикбол Улаанхус сумын 11-р багийн малчин
73. Хадысын Алтынбек Цэнгэл сумын 1-р багийн малчин
74. Мадийн Бейл Цэнгэл сумын 2-р багийн малчин
75. Авдийн Сунгат Цэнгэл сумын 3-р багийн малчин
76. Айдарын Зулпихар Цэнгэл сумын 3-р багийн малчин
77. Бүркитийн Жолжахсы Цэнгэл сумын 3-р багийн малчин
78. Балданы Ганболд Цэнгэл сумын 4-р багийн малчин
79. Каримбекийн Бауыржан Цэнгэл сумын 5 -р багийн малчин
80. Мамырханы Муратбек Цэнгэл сумын 5 -р багийн малчин
81. Айпын Бердаулет Цэнгэл сумын 5-р багийн малчин
82. Далелийн Симбат Цэнгэл сумын 6-р багийн малчин
83. Мубаракийн Солдатбек Цэнгэл сумын 6-р багийн малчин
84. Хуанышын Сабырбек Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгоны малчин
85. Мустапагийн Хавыл Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгоны малчин
АЙМГИЙН “АВАРГА СААЛЬЧИН”-ААР:
1. Сарбасын Алмагүл Алтай сумын 3-р багийн саальчин
2. Төкешийн Майгүл Алтанцөгц сумын 1-р багийн саальчин
3. Нанжидийн Баасан Алтанцөгц сумын 2-р багийн саальчин
4. Шакений Серикгүл Алтанцөгц сумын 3-р багийн саальчин
5. Акетайн Өркен Алтанцөгц сумын 4-р багийн саальчин
6. Сьезханы Сайрангүл Алтанцөгц сумын 4-р багийн саальчин
7. Мухатайн Таберек Баяннуур сумын 2-р багийн саальчин
8. Алакөзийн Лиза Бугат сумын 1-р багийн саальчин
9. Хакишийн Батиха Ногооннур сумын 3-р багийн саальчин
10. Хызданы Сарай Сагсай сумын 3-р багийн саальчин
11.
АЙМГИЙН “АВАРГА ТАРИАЛАНЧ”-ААР:
1. Мижид Батдорж Алтанцөгц сумын 2-р багийн тариаланч
2. Шакилан Салауат Баяннуур сумын 4-р багийн тариаланч
3. Саулен Айдынбек Баяннуур сумын 5-р багийн тариаланч
4. Мэндбаяр Цэрэн Булган сумын 4-р багийн тариаланч
5. Хожамсейт Мамырхан Булган сумын 2-р багийн хадланч
6. Сайлау Тилеухан Дэлүүн сумын 8-р багийн хадланч
7. Өсербай Хизат Ногооннуур сумын 4-р багийн тариаланч
8. Бүркитхан Шайзым Сагсай сумын 5-р багийн тариаланч
9. Какей Болатбек Цэнгэл сумын 8-р багийн тариаланч
АЙМГИЙН “АВАРГА АНЧИН”-ААР:
1. Рыс Тастүлек Алтанцөгц 1-р багийн анчин
2. Разда Темирхан Баяннуур 2-р багийн анчин
3. Хауия Сайлау Бугат 1-р багийн анчин
4. Оорцргын Ганбаатар Булган 7-р багийн анчин
5. Харжаубай Жанболат Булган 1-р багийн анчин
6. Арыпхан Асхар Дэлүүн 3-р багийн анчин
7. Өткерме Тилеужан Сагсай 2-р багийн анчин
8. Динсилам Хуатхан Улаанхус 10-р багийн анчин
9. Капетай Үкиболат Цэнгэл 3-р багийн анчин
10. Битан Бахытжан Цэнгэл 5-р багийн анчин
11. Сакей Хавыл Өлгий 5-р багийн анчин
12. Жүкей Керей Өлгий 10 -р багийн анчин
Буянт мал сүргээ өсгөн үржүүлж, арвин их ашиг шимийг нь ард түмэндээ хүртээж, нутаг усныхаа нэрийг өндөрт өргөж буй малчид, тариаланчиддаа баяр хүргэж, ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.