Тогызкумалакын олон улсын тэмцээн - Фото

2014 оны 06-р сарын 24, 13:00