Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл

2017 оны 10-р сарын 25, 00:00

Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

1)Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, 
2) Аймгийн Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор,
3) Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга,
4) Аймгийн Ерөнхий Прокурор, 
5) Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, 
6) Аймгийн Шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга, 

7) Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга,

8) Аймгийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга, 
9) Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга,
10) Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, 
11) Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 
хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

Холбоо барих:

Албан тушаал

Овог нэр

Утас

Факс

Емэйл

Төрийн албаны зөвлөлийн cалбар зөвлөлийн дарга

А.Серикболат

99422455    

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

М.Нуржол

99020377

7042-7057