Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

2014 оны 03-р сарын 28, 00:00

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

1) Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга,
2) Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, 
3) Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 
дарга, 
4) Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, 
5) Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга, 
6) Аймгийн Прокурор, 
7) Аймгийн Ерөнхий аудитор, 
8) Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, 
9) Аймгийн Шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга, 
10) Аймгийн төвийн Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 
11) Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 
хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

Холбоо барих:

Албан тушаал

Овог нэр

Утас

Факс

Емэйл

Төрийн албаны зөвлөлийн cалбар зөвлөлийн дарга

Т.Манкей

9906-4264    

7042-2982

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Х.Нурханат

9942-6633

7042-2982