А3 сертификатын сургалт зохион байгуулагдлаа

2014 оны 09-р сарын 29, 11:00

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахаар худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтыг аймагт зохион байгууллаа.
Уг сургалтанд 62 хүн хамрагдан шалгалт өглөө. Шалгалтанд тэнцсэн хүмүүсийн тухайн үед мэдээлэх болно.