Аймгийн ЗДТГ болон сумдын ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын 2014 оны 2 дугаар улирлын тайлан

2014 оны 07-р сарын 20, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах