Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө батлагдлаа

2014 оны 12-р сарын 25, 12:00

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүдийн жагсаалт батлагдлаа. Үүнд: 

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

 Санхүүжилтийн эх үүсвэр

 Төсөв

 Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

 1

 2

 3

 4

 5

 1

 Нутгийн удирдлагын 2 дугаар байрны “А” блокийн их засвар шинэчлэл /Өлгий сум 5 дугаар баг/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 200,000,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 2

 Хотын авто замын дагуух “Б” хэсгийн тохижилтын ажил.Тохижилт 1-ийн хамт. /Өлгий сум/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 230,000,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 3

 Цахилгааны дэд өртөө агаарын шугам / Өлгий сум 2, 13-р багууд/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 300,000,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 4

 Төв талбайн тохижилтын ажлын үргэлжлэл /Өлгий сум/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 264,300,000.00

  Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 5

 Цэцэрлэгийн барилга 75 хүүхэд /Өлгий сум 9-р баг/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 409,600,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 6

 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 75 хүүхэд /Өлгий сум, 4-р баг/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 409,600,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 7

 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 75 хүүхэд /Өлгий сум, 13-р баг/

 Орон нутгийн хөрөнгө

 409,600,000.00

 Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 

 Нийт дүн

 

 2,223,100,000.00