Стандартчиллын 2015-2016 оны хөтөлбөрт санал авч байна

2015 оны 01-р сарын 10, 12:00

Албан байгууллага, ААН, Хувь хүмүүсийн анхааралд,
Өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй Стандартыг шинээр болон дахин хянаж шинэчлэн боловсруулах, хүчингүй болгох саналаа  өгнө үү.
Утас:70422652; 99419639
Хаяг: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс