Суурин хүн амын тоо - 93197

2015 оны 01-р сарын 13, 12:00

Баян-Өлгий аймгийн суурин хүн амын тоо 2014 оны 12-р сарын байдлаар 92878 байна.