Улсын болон хөдөлмөрийн баатрууд

Нэр

Овог

Аймаг

Сум

Огноо Тушаалын дугаар

   1

Улсын баатар

Икей

 

Мазимийн

 

Баян-Өлгий

 

Дэлүүн

 

Нэхэн, 1979-08-18. №249

   2

Хөдөлмөрийн баатар

Сарбас

 

Нугманы

 

Баян-Өлгий

 

Алтай

 

1986-04-03.№78.

   3

Борхүү

Гончигийн

Баян-Өлгий

Алтай

1990-07-07.№162.

   4

Нуга

Төмөрханы

Баян-Өлгий

Алтанцөгц

1959-12-24.№218.

   5

Тэрбиш

Тогтохын

Баян-Өлгий

Алтанцөгц

1989-11-11.№178.

   6

Байсолтан

Адишийн

Баян-Өлгий

Баяннуур

1990-07-07.№162.

   7

Сансызбай

Имангажийн

Баян-Өлгий

Баяннуур

1991-07-03.№134.

   8

Ахаан

Мусилимын

Баян-Өлгий

Бугат

1979-12-01.№367.

   9

Сүрэн

Цэвэгийн

Баян-Өлгий

Бугат

1991-06-25.№106.

   10

Чояа

Сархамбайн

Баян-Өлгий

Булган

1980-07-08.№173.

   11

Цээхээ

Билэгтийн

Баян-Өлгий

Буянт

1981-03-13.№66.

  12

Дампил

Гончигийн

Баян-Өлгий

Буянт

1984-03-22.№85.

   13

Батаа

Баастын

Баян-Өлгий

Буянт

1989-11-11.№178.

   14

Орногвай

Амирагийн

Баян-Өлгий

Дэлүүн

1971-07-02.№133.

  15 

Зайтен

Арины

Баян-Өлгий

Дэлүүн

1976-12-22.№270.

  16

Улболган

Шегирткегийн

Баян-Өлгий

Дэлүүн

1981-05-25.№148.

  17

Шаривхан

Тынымханы

Баян-Өлгий

Ногооннуур

1989-11-11.№178.

  18 

Солтан

Хавдолдагийн

Баян-Өлгий

Өлгий

1971-06-03.№106.

  19

Чакий

Рахметын

Баян-Өлгий

Сагсай

1971-07-02.№133.

  20

Залиль

Нугаманы

Баян-Өлгий

Толбо

1962-12-25.№221.

   21

Серикбай

Жуанганы

Баян-Өлгий

Толбо

1965-10-29.№214.

  22

Окобал

Танкейн

Баян-Өлгий

толбо

1991-07-04.№144.

  23

Чанкий

Дэмээбайн

Баян-Өлгий

Цагааннуур

1962-12-25.№220.