Баян-Өлгий аймгийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө

2015 оны 03-р сарын 03, 10:00

Баян-Өлгий аймгийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөөг хүргүүлж байна. Татаж авч танилцана уу.

Холбоотой файлТатаж авах