Баян-Өлгий аймгийн нутагт хүчин төгөлдөр түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

2015 оны 08-р сарын 20, 06:00

Холбоотой файлТатаж авах