Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын Баян-Өлгий аймагт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай танилцуулга

2015 оны 03-р сарын 06, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах