Зар: Шинээр ямар стандарт боловсруулах шаардлагатай байгаа талаар саналаа ирүүлнэ үү

2014 оны 01-р сарын 17, 00:00

Улсын хэмжээнд Үндэсний стандартын шинжлэх ухааны техникийн түвшинд улсын үзлэг явуулж байгаатай холбогдуулан, байгууллага аж ахуйн нэгж, ард иргэд өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа стандартуудын түвшин тухайн стандартыг шинэчлэх, боловсрангуй болгох, хүчингүй болгох, цоо шинээр боловсруулах ямар стандарт шаардлагатай байгаа талаар саналаа 2013 оны 01-р сарын 21ны дотор манай хэлтэст ирүүлнэ үү.

СХЗХэлтэс утас:70422562, e-mail: nursalmanchuk@yahoo.com