Зар: ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлнэ

2014 оны 01-р сарын 18, 00:00

Аймгийн ЗДТГ-ын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлэх тул хамтран ажиллах төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад мэдээлж байна.