2016 онд Өлгий сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын талаар багийн засаг дарга нарын ард иргэдээс авсан саналын жагсаалт

2015 оны 09-р сарын 04, 02:00

2016 онд Өлгий сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын талаарбагийн засаг дарга нарын ард иргэдээс авсан саналын жагсаалт

Хийгдэх ажлын нэр

1 баг

2 баг

3 баг

4 баг

5 баг

6 баг

7 баг

8 баг

9 баг

10 баг

11 баг

12 баг

13 баг

Бүгд

1

Айл өрхүүдийн гудамжны замыг засаж сайжруулах

140

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

2

Гэр хороололын гудамж болгоныг гэрэлтүүлэгтэй болгох

121

16

 

 

28

 

 

78

 

 

 

 

 

243

3

Хүүхдийн тоглоомын талбай барих

105

22

 

17

20

13

40

 

 

6

42

36

 

261

4

Явган хүний зам

90

47

4

 

 

 

 

170

 

16

35

 

 

362

5

Цэвэр усны шугам

70

78

28

41

50

 

 

160

 

 

71

 

152

650

6

4-р сургуулын хөлбөмбөгийн талбайг хиймэл зүлэгтэй болгох

 

30

45

 

 

 

 

 

 

 

 

64

29

178

7

Мод тарих, ногоон байгууламжыг олшруулах

 

16

12

 

16

 

 

60

42

 

22

 

 

168

8

Сургууль шинээр барих

 

13

36

 

 

 

 

 

 

1

 

102

 

152

9

Биеийн тамирын талбай барих

 

9

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

10

Бохир усны шугам татах

 

6

2

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

97

11

БЗД конторт засвар хийх, барих

 

6

 

 

48

9

 

158

 

 

 

80

 

301

12

Үерийн хамгаалт

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13

Эзэнгүй хогийг цэвэрлэх

 

4

18

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

29

14

Сүү сагаан идээ боловсруулах ферм барих

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

7

15

Хүүхдийн цэцэрлэг барих

 

 

130

79

59

23

 

 

 

6

 

 

 

297

16

Гүний худаг гаргах

 

 

83

 

 

36

 

48

 

 

71

132

5

375

17

Засмал замыг өргөтгөх

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

18

Сайжруулсан зам тавих

 

 

75

 

 

11

 

32

 

5

35

 

 

158

19

Зам дагуу хогын сав байршуулах

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

20

Цэвэр усны шугамыг ашиглалтанд оруулах

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

21

Айл өрхүүдийн хаягжуулалтыг шинэчлэх

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

22

Халуун ус барих

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

23

Таксины зогсоол байгуулах

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

12

24

Ахмадуудын амрах байр барих

 

 

3

 

 

21

 

 

 

 

42

 

 

66

25

Хотын захад шинээр буусан айл өрхүүдэд цахилгааны шугам татах

 

 

3

 

 

 

 

45

 

1

 

107

10

166

26

Утаагүй орчин бүрдүүлэх

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

27

Замын гэрэлтүүлэг

 

 

 

40

28

6

 

31

 

 

33

110

10

258

28

Микро автобус явуулах

 

 

7

4

 

 

 

 

28

 

 

 

 

39

29

Дулааны станцын хөө тортогийг багасгах

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

30

Авто замыг хатуу хучилттай болгох, хар зам тавих

 

 

 

 

71

203

 

33

 

 

 

 

 

307

31

А бүсийн үзэмжийг сайжруулах

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

32

Такси, микро автобусын зогсоолын хажууд нийтийн бие засах газартай болох

 

 

 

 

13

 

 

110

 

 

 

142

 

265

33

Хуучин хүүхдийн цэцэрлэгийн тоглоомын талбайг шинэчилэх

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

34

Өрхийн эмнэлэгийг машинтай болгох

 

 

 

 

6

 

60

 

 

 

 

 

 

6

35

Түүхий эдийг журманд оруулах

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

36

Банкны АТМ машинтай болох

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Камержуулалт

 

6

3

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

99

38

Малын зах байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

18

39

Нүүрсний зах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

40

Малын угаалгын хашаа барих

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

60

41

Теодолит газар хэмжих багаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

45

30

93

42

3-р сургуулийн биеийн тамирын талбайг сайжруулах

20

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

70

ДҮН

546

275

633

181

473

322

160

1064

70

71

366

818

236

5181

 

ӨЛГИЙ СУМЫН ЗДТГазар