2016: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт

2015 оны 12-р сарын 15, 12:00

2015 оны 12 сарын 04-ний өдөр хуралдсан аймгийн ИТХ-ын ээлжит 15-хуралдаанаар хэлэлцэгдэн батлагдсан 2016 онд аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг доорх холбоосоор орж сонирхоно уу.

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ