2015 онд ЖДҮХСангаас зээл авсан иргэн, ААН жагсаалт

2016 оны 03-р сарын 04, 00:00

Төслийн нэр

Төсөл ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэний нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Байршил, холбоо барих хүний нэр,

Зээлийн хэмжээ сая.төг

Шинэ ажлын байр

 
 
 
 

     1 

 Эрүүл амьдрах ухаан төв

 Арайлым ХХК

 Талх, нарийн боов

 Баян-Өлгий, Өлгий, Ховд гол, А.Магрипа,95139855

                      50.0 

               6 

 

     2 

 Хоол хүнс боловсруулах

 Х.Бахытгүл

 Ногоо даршлах цех

 Баян-Өлгий аймаг,Өлгий сум, 2-р баг, 99413014,99423117

                      10.0 

               2 

 

     3 

 Ахмет бууз

 Х.Баршагүл

 Хүнсний үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг,Өлгий сум, 5-р баг, 99420095

                      10.0 

               3 

 

     4 

 Сүлжмэл оёдолын цех

 Ж.Мектепхан

 Сүлжэл эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг,Өлгий сум, 2-р баг 88428143,95423771

                      25.0 

               4 

 

     5 

 Атамура

 "Зерен" ХХК

 Модон эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 8-р баг, 95427119,99427119

                      10.0 

               2 

 

     6 

 Эсгийний үйлдвэр

 Үшбулах ХХК

 Эсгийний үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Бугат сум, Б.Салтанат 94731555,99428972

                      20.0 

               2 

 

     7 

 Арьс шир, савхин эдлэлийн үйлдвэр

 М.Еркинбек

 Арьсан эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 6-р баг, 95421633,89421633

                        9.0 

               4 

 

     8 

 Хаягдал Хуванцар бутлах бичил үйлдвэрийн төсөл 

 Ш.Ертай

 Хөнгөн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 1-р баг, 95425027, 99425027

                      15.0 

               2 

 

     9 

 "Асем модон" эдлэлийн үйлдвэр 

 "Мон-Алтай" ХХК

 Модон эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий, Дэлүүн, М.Мира, Утас: 99429872 

                      20.0 

               3 

 

   10 

 Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр

 Буурал тэнгис ХХК

 Хөнгөн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 4-р баг,Мадет, 95418971

                      40.0 

               2 

 

   11 

 Орчин үеийн хувцас болон хэрэглэлийн үйлдвэр

 Балерке ХХК

 Оёдолын үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 5-р баг,Х.Кандидат,  95158883

                      15.0 

               2 

 

   12 

 "Мебель, Мужаан цех" төсөл 

 Х.Аманжол

 Модон эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 9-р баг, 95410714,95420714

                        8.0 

               2 

 

   13 

 Тансаг оймс

 Вояж ББН

 Хөнгөн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 11-р баг, Х.Айгүл, 99423203,95415411,99429596

                      20.0 

               2 

 

   14 

 Нэхмэл, сүлжмэлийн үйлдвэр

 Б.Сапар

 Сүлжэл эдлэлийн үйлдвэр

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 10-р баг, 99424292

                      14.0 

               3 

 

   15 

 Сүүний ферм

 А.Мергенбай

 МАА

 Баян-Өлгий аймаг,Өлгий сум, 10-р баг, 95531142,86728303

                      10.0 

               3 

 

   16 

 Сүүний чиглэлийн үхрийн ферм

 Б.Бекболат

 МАА

 Баян-Өлгий аймаг,Ногооннуур сум, 1-р баг 86223771

                      20.0 

               4 

 

   17 

 МАА, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний жижиг үйлдвэр

 Акмара ХХК

 МАА-н бүтээгдэхүүн

 Баян-Өлгий аймаг,Алтанцөгц сум, 4-р баг, Х.Шаймурат, 95423133,99434193

                      15.0 

               2 

 

   18 

 Тахианы аж ахуйн бизнесийг өргөжүүлэх төсөл 

 Алтанжумыртха хоршоо

 Тахианы аж ахуй

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 4-р баг, Х.Жайна, 99429116

                      15.0 

               2 

 

   19 

 Малын тэжээлийн үйлдвэр

 Шинжанбек ХХК

 Малын тэжээл

 Баян-Өлгий аймаг, Толбо сум, 5-р баг, Н.Майра 95419100,93045983

                      10.0 

               4 

 

   20 

 Хүнсний ногоо хадгалах зоорь

 Жорга ХХК

 ХАА

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 5-р баг, А.Береке, Утас: 99104615

                      35.0 

               5 

 

   21 

 Өвлийн хүлэмж 

 "Мейрамфото" ХХК

 Хүлэмжийн аж ахуй

 Баян-Өлгий, Өлгий, 5-р баг, Ховд гол, Мейрамгүл, 99422380

                      30.0 

               4 

 

   22 

 Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний төв байгуулах

 Т.Сарай

 Талх, нарийн боов

Баян-Өлгий аймаг,Өлгий сум,5-р баг, 95227198

                      30.0 

4

 

   23 

Төмрийн дархан, гүүний фермерийн аж ахуй

 Х.Нурболат

 Төмрийн дархан

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 2-р баг 94923666

Зээлээ авахаас татгалзсан.

 

 

   24 

Оёдолын цех өргөжүүлэх

 Е.Гүлбиби

 Оёдол

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 2-р баг 94923666

                        9.0 

2

 

   25 

 Саалийн үнээний ферм байгуулах

 Б.Бота

 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Баян-Өлгий аймаг, Улаанхус сум, 5-р баг, Б.Бота

20.0

4

 

   26 

Ханын хавтан, Хөнгөн блок үйлдвэрлэлийн төсөл

 Заулим Алтай ХХК

 Барилга

Баян-Өлгий, Өлгий, Ховд гол,Е.Харлыгаш,  Утас: 99091070

30.0

6

 

Нийт дүн

                       490 

             79