Тохирлын гэрчилгээ авсан дотоодын бүтээгдэхүүний жагсаалт

2014 оны 04-р сарын 30, 00:00

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахйун нэгжийн баталгаажуулалтад хамрагдсан  тохирлын гэрчилгээ авсан дотоодын бүтээгдэхүүний жагсаалт

/Эхний 5 сарын байдлаар/                                                

Д/д

Аж ахуйн нэгжийн  нэр

Байршил

Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл

 

1

“Дастархан ТНБҮйлдвэр

Өлгий  сум

Талх, жигнэмэл, бялуун бүтээгдэхүүн

2

“Берекет” жижиг үйлдвэр

Өлгий сум

Хэрчсэн гурил

3

“Өлгий хөөс” ХХК

Өлгий сум

Сэндвич, хөөсөнцөр хавтан

 

Аймгийн хэмжээнд  баталгаажуулалтад хамрагдсан

тохирлын гэрчилгээ авсан үйлчилгээний газрын  жагсаалт

/Эхний 5 сарын байдлаар/

Д/д

Дэлгүүрийн нэр

Байршил

Дэлгүүрийн эзэн

 

1

“Алмажан” хүнсний дэлгүүр

Улаанхус сум

Күлзат

2

“Болор” зоогийн газар

Өлгий сум

Пүрэвсүрэн

3

“Еламан”  хүнсний дэлгүүр

Өлгий сум

Айланыш

4

“Алтантис” хүнсний  дэлгүүр

Сагсай сум

Сагынган

5

“Альфараби”  хүнсний дэлгүүр

Өлгий сум

Даулетбек

6

“Нур ” хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Жайна

7

“Астана” хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Берикхулан

8

“Алтай”   хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Хасихан

9

“Бесбогда”   хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Нязбек

10

“Зайсан” хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Есбол

11

“Лана” хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Марусия

12

“Дөл” супермаркет хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Сүндэв

13

“Болашах” супермаркет хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Айланыш

14

“Анэжод” супермаркет хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Нанцалмаа

14

“Миний дэлгүүр” супермаркет хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Энхбаяр

15

“Памуккале”  зоогийн газар

Өлгий сум

Айнагул

16

“Цэнгэлхайрхан”  зоогийн газар

Өлгий сум

Бямбажав

17

“Шохан” хүнсний  дэлгүүр

Толбо сум

Өзгерис

18

“Барша”  хүнсний  дэлгүүр

Өлгий сум

Айган

19

“Мейрбан”  хүнсний  дэлгүүр

Алтанцөгц сум

Бахытхан

20

“Дастан” ХХК, ШТС

Өлгий сум

Айнагул

21

“Үштилек”  хүнсний  дэлгүүр

Алтанцөгц сум

Бахытхан