Тендерийн хар жагсаалт (Шинэчилсэн)

2014 оны 05-р сарын 09, 00:00

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 дэх заалтыг зөрчсөний үндсэн дээр тендерт оролцох эрхээ шинээр 14 хуулийн этгээд хязгаарлуулсан тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2014 оны 7 сарын 18-ны өдрийн 162 тоот тушаал гарсан байж байгаа. Энд дарж уг тушаал болон түүний хавсралттай танилцана уу.