Аймгийн Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн нэгдсэн жагсаалтын төсөл.

2016 оны 09-р сарын 12, 00:00

Аймгийн Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр

2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн нэгдсэн жагсаалтын төсөл.

        2016 оны  09 дүгээр сар 12     

д/д

Төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Төсөвт өртөг/сая төг/

2016 онд санхүүжих  /сая/

Зураг төсөл нь бэлэн эсэх

Саналын хувь

 

Эх үүсвэр

 

эрэмбэ

 

 

А. Дэд бүтэц

 

 

 

 

 

 

 

1

Аймгийн төв талбайгаас шүүхийн уулзвар хүртэлх явган замын шинэчлэл

781.9

781.9

бэлэн

/14/

ОХНСан

 

2

Өлгий хотын авто замын дагуух гудамж талбайн тохижилтын ажлын үргэлжлэл

1686,2

1291,2

бэлэн

8

ОХНСан

 

3

Өлгий хотын төвийн хатуу хучилттай авто замын их засвар 5 км

2650.1

2650.1

     -

9

ОХНСан

 

4

Өлгий сумын айл өрхүүдийг цэвэр усны шугамд холбох ажлыг үргэлжлүүлэх

1600,0

600,0

бэлэн

38

ОХНСан

 

5

3-р цэцэрлэгийн инженерийн шугам сүлжээний засвар

2,5

2,5

хийх

 

ОНХС

 

6

Булган суманд шилэн кабель татах

743,8

743,8

бэлэн

 

Концесс

ОНХС

 

7

Өлгий сумын үерт автагдсан  айл өрхүүдийг цэвэр усаар хангах, гүний худаг гаргах,

 

 

 

 

 

 

8

Өлгий сумын үерт автагдсан  айл өрхүүдийг цахилгааны эх үүсвэрт холбох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Барилга угсралт их засвар

 

 

 

 

 

 

 

1

Морин уралдааны тойрог  талбай барианы газар байгуулах.

-

-

    -

16

ОХНСан

Зураг төсөв гаргах

 

2

Хөдөлмөрийн хэлтсийн барилгын шатны өргөтгөл

34,0

34,0

бэлэн

4

 

 

3

Ер Жанибекийн нэрэмжит залуучуудын цогцолбор хөшөөг  босгох

-

-

-

4

ОХНСан

 

5

Хараагүйчүүдийн “Хөдөлмөр сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн” зураг төсөв хийлгэх

28,0

28,0

-

6

ОХНСан

 

6

Партизануудын хөшөөг залуучуудын паркад шинэчлэн байгуулах

20,0

20,0

бэлэн

16

ОХНСан

 

7

Орон нутгийн түрээсийн орон сууцны сан бий болгох хөрөнгө. / Түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрийн дагуу ОНХСангийн хөрөнгөөр сан бий болгож түрээсийн төлбөрөөр эргүүлж нөхөх /

2000,0

1000,0

бэлэн

8

ОХНСан

 

8

Дэлүүн сумын 320 сурагчтай сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинет байгуулах

 

3,2

3,2

бэлэн

-

ОХНСан

 

9

Аймгийн ЗДТГазрын гадна дотор их засвар

202,6

202,6

 

12

ОХНСан

 

10

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн их засвар

67,9

67,9

-

-

ОХНСан

 

11

Өлгий сумын 8-р цэцэрлэгийн хуучин байрын засвар

 

 

Зураг төсөл хийх

 

ОНХС

 

12

Улаанхус ойгорын бага сургуулийн гадна тохижилт /Сургуулийн 70 жилийн ойг угтаж хийх/

20,0

20,0

үгүй

 

ОНХС

 

13

Аймгийн Асрамжийн газрын барилгын дутуу санхүүжилт

450,0

280,0

 

 

ОНХС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Зураг төсөл

 

 

 

 

 

 

 

1

2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний зураг төсвийн үнэ /Эргэж төлөгдөх нөхцлөөр /

200,0

200,0

 

-

ОХНСан

 

2

900 айлын хорооллын гадна инженерийн зураг төслийн үнэ /Эргэж төлөгдөх/

24.0

24.0

-

-

ОХНСан

 

3

Цэнгэл сумын Засгаст нуурын цэцэрлэгийн барилгын зураг төсвийн үнэ /эргэж төлөгдөх/

43,3

43,0

 

 

 

 

4

Цэнгэл,Дэлүүн,Ногооннуур сумдын дотуур байрны барилга, Цэнгэл загаст нуурын бага сургуулийн барилгуудын геологи хайгуулын ажлын төлбөр /Эргэж төлөгдөх/

11,7

6,7

 

 

ОНХС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Бусад арга хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                     

Тайлбар: / Иргэд байгууллагаас 2016 оны 9 –р сарын 30 хүртэл санал авах тул иргэд идэвхтэй оролцоно уу  /

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС