Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2013 оны хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаар товч танилцуулга

2014 оны 04-р сарын 17, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах