Аймгийн ЗДТГ болон сумдын ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлан

2014 оны 05-р сарын 14, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах