2017 оныг Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих-харилцаа, хариуцлагыг дээшлүүлэх жил болгон зарлаж, ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

2017 оны 02-р сарын 23, 02:00

Холбоотой файлТатаж авах