«ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ» ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

2017 оны 05-р сарын 08, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн төв талбайд 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 13 цагаас «ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ» зохион байгуулагдана.