АЙМГИЙН ТӨВИЙН 4.5 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

2017 оны 06-р сарын 22, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 6,9 дүгээр багийн дундуур явах 1,5 км-ийн шороон замыг асфальтаар хучих ажил энэ сарын арван таванд эхэллээ.

Энэ жил аймгийн төвийн 6-н багт 4,5 км-ийн хатуу хучилттай зам тавигдахаар болсон байна.